Nej tack till palmolja!

För att vi vill ha regnskogen kvar

Om palmolja januari 19, 2011

Orangutangen, en av våra närmaste släktingar, hotas idag av utrotning. Den allt mer använda palmoljan är idag den största orsaken till varför orangutangerna kan vara försvunna från det vilda inom 15 år. Kampen mot den globala temperaturökningen kan dock bli dessa apors räddning. Genom REDD- programmet, där fattiga länder får pengar i utbyte mot att de inte hugger ner sin skog, kan orangutangernas livsmiljö bevaras.

Orangutanger finns endast i Indonesien och Malaysia. Deras diet består av frukt vilket innebär att de är viktiga fröspridare i de skogar som utgör deras livsmiljö. De har därför en viktig ekologisk roll eftersom de hjälper till att hålla skogen livskraftig. En frisk skog ger ekosystemtjänster såsom rent vatten, användbara material och klimatreglering genom inlagring av koldioxid. Det stora problemet vid bevarandet av orangutanger är dock att omsätta dessa värden i pengar. För länderna i fråga ger palmoljeplantagen stora ekonomiska vinster och skapar arbetstillfällen . En studie gjord av två forskare på University of Queensland undersöker vilka åtgärder som behövs för att orangutangerna och skogen de lever i skall kunna bevaras. Studien fokuserar på Borneo där det finns flest orangutanger och där stora skogsarealer hotas av avverkning.

Palmoljeproduktion

Produktionen av palmolja är en mycket lukrativ bransch. Oljan, som extraheras ur oljepalmens frukt, är den mest konsumerade vegetabiliska oljan i värden. Dess användningsområden sträcker sig från mat- och skönhetsprodukter till produktion av biodisel. Malaysia och Indonesien är de två största producenterna och står tillsammans för 87 % av den globala produktionen. I dessa länder är löner och produktionskostnader låga och klimatet gynnsamt för odling, vilket gör det mycket kostnadseffektivt att etablera plantage här. Efterfrågan på palmolja ökar hela tiden och man beräknar att expansionstakten för odling kommer att fördubblas inom bara några år. Ett företag som ger upp möjligheten att etablera ett plantage på 1000 hektar går miste om en årlig vinst på minst en halv miljon dollar.

Åtgärder

Orangutangen behöver stora skogsarealer, plantage kräver skövling. Nyttan med bevarandet av orangutangerna och deras habitat måste kunna översättas till värden som kan jämföras med det ekonomiska värdet av odling. Flera olika förslag läggs fram i rapporten där den mest effektiva lösning är en kombination av flera olika åtgärder: Länderna kommer i framtiden kunna söka bidrag via REDD-programet i utbyte mot ett de väljer att inte hugga ner sin skog. Genom detta program blir orörd skog mer värd än vad samma mark skulle ge om den omvandlats till plantager. Då orangutanger kan överleva i områden med hållbar avverkning är även detta ett inkomstbringande alternativ till skövling. Till dessa åtgärder måste dock statliga insatser i form av reservat och efterhållning av dessa göras. Genom att välja bort produkter som innehåller palmolja kan också vi konsumenter påverka företag och regeringar. Minskad efterfrågan minskar trycket på att öka produktionen och därmed har orangutangen en chans att överleva.

Informationen är hämtad från en artikel publicerad av Springer Science+Business Media B.V. 2008: The orangutan–oil palm conflict: economic constraints
and opportunities for conservation
av Hemanath Swarna Nantha Æ Clem Tisdell